Referenssit

"Yhteistyö Raflakonsultin kanssa auttoi laittamaan yritykseni asiat tärkeysjärjestykseen ja löytämään oikeat kehityskohteet. Olen yhteistyön jälkeen onnistunut tuplaamaan yritykseni liikevaihdon."
Hotelli-ravintolan yrittäjä
Lappi
"Antti suoritti yrityksessäni mm. myynnin suunnittelun, työnjohdon, laadunvalvontaa sekä myyntipisteiden pyörittämiseen liittyvät prosessit. Työtehtävät Antti suoritti oma-aloitteisesti sekä esimerkillisellä tavalla ja hän osoitti annetuissa tehtävissä suurta huolellisuutta ja vastuullisuutta."
Ravintola-yrittäjä
Varsinais-suomi
"Antin työtehtävinä oli edustamassani yrityksessä mm. esimiestehtävät, markkinointi ja henkilöstöhallinta. Työskennellessään hän osoitti kiitettävää työtaitoa sekä erittäin korkeaa työmoraalia. Antti toimi täysin itsenäisesti sekä yhteistyökykyisesti suhteessa kaikkiin sidosryhmiin, kuten asiakkaisiin, henkilökuntaan ja esimiehiin."
Ravintolatoimenjohtaja
Helsinki